czwartek, 26 stycznia 2017

Zmiana kwoty uprawniającej do zwolnienia w VAT


Przypominam, iż od 1 stycznia 2017 r. w związku z licznymi zmianami w ustawie o VAT nastąpiło podniesienie limitu uprawniającego do zwolnienia w Vat – ze 150.000 zł na 200.000. zł.

Dodatkowo dotyczy to również osób, które rozpoczynają działaność gospodarczą. Niemniej jednak należy pamiętać, iż wartość limitu jest proporcjonalna do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

piątek, 13 stycznia 2017

Najem c.d.

W pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć o obowiązkach w podatku dochodowym w przypadku najmu nieruchomości.

Otóż jeżeli chodzi o najem prywatny (nie związany z działalnością gospodarczą) to możemy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%-32%) lub też opodatkowanie w formie ryczałtu (8,5% od uzyskiwanego przychodu).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że oprócz uzyskiwanego przychodu, w celu ustalenia podstawy opodatkowania musi wziąć również pod uwagę wszelkiego rodzaju koszty związane z wynajmowaniem nieruchomości (np. opłaty za media, czy podatek od nieruchomości). Dodatkowo mamy również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości. 

Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. W przypadku zaś np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 2,5%. Dodatkowo istnieje również możliwość w niektórych sytuacjach podwyższenia amortyzacji do 10%.

Odnosząc się natomiast do ryczałtu, wspomnę tylko, że w tej formie opodatkowania brak jest możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów (w tym amortyzacji). Od uzyskanego przychodu płacimy podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

wtorek, 10 stycznia 2017

Najem mieszkań

Z moich obserwacji wynika, że coraz częściej decydujemy się na zakup nieruchomości (np. mieszkania), po to aby ulokować posiadane oszczędności. Zazwyczaj po zakupie nieruchomości decydujemy się na wynajem.

 I w tym momencie zaczynają się nasze obowiązki podatkowe, bowiem musimy pamietać o podatku dochodowym, a w skrajnych przypadkach o podatku VAT!

Ale o tym w następnych wpisach.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752