piątek, 13 stycznia 2017

Najem c.d.

W pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć o obowiązkach w podatku dochodowym w przypadku najmu nieruchomości.

Otóż jeżeli chodzi o najem prywatny (nie związany z działalnością gospodarczą) to możemy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%-32%) lub też opodatkowanie w formie ryczałtu (8,5% od uzyskiwanego przychodu).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że oprócz uzyskiwanego przychodu, w celu ustalenia podstawy opodatkowania musi wziąć również pod uwagę wszelkiego rodzaju koszty związane z wynajmowaniem nieruchomości (np. opłaty za media, czy podatek od nieruchomości). Dodatkowo mamy również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości. 

Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. W przypadku zaś np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 2,5%. Dodatkowo istnieje również możliwość w niektórych sytuacjach podwyższenia amortyzacji do 10%.

Odnosząc się natomiast do ryczałtu, wspomnę tylko, że w tej formie opodatkowania brak jest możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów (w tym amortyzacji). Od uzyskanego przychodu płacimy podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz