środa, 28 grudnia 2016

Co z tymi kartami podarunkowymi?

Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami, to na pewno zastanawiacie się, czy sprzedaż kart podarunkowych podlega opodatkowaniu? Czas rozwiać te wątpliwości…

W pierwszej kolejności należy określić kiedy, według ustawy o podatku od towarów i usług, naliczany będzie podatek. 

Karta podarunkowa sama w sobie nie jest towarem ani usługą, a jedynie dokumentem, za który możemy je nabyć. Wydanie takiej karty, która zastępuje środki pieniężne, wiąże się z dokonaniem wpłaty pewnej kwoty pieniężnej przez klienta. Czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż na tym etapie klient nie uzyskuje jeszcze żadnego towaru lub usługi. Dopiero faktyczna realizacja usługi bądź dostawa towaru na rzecz posiadacza karty podarunkowej, nakłada obowiązek podatkowy, realizowany na zasadach ogólnych według stawek właściwych dla danego towaru.

Jak wynika z powyższej zasady, także niewykorzystanie karty (bonu lub vouchera) nie będzie ponosić za sobą żadnych obciążeń związanych z podatkiem VAT.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, będzie on naliczany tylko w przypadku uzyskania przychodu, w sytuacji gdy sprzedawca wyda towar lub zrealizuje usługę w ramach np. bonu podarunkowego. Warto zaznaczyć, że sama sprzedaż karty nie powoduje obowiązku podatkowego. Gdy upłynie termin karty podarunkowej, nastąpi konieczność wykazania przychodu, który będzie wynosił sumę niewykorzystanych środków.

Nie można mylić zapłaty z zaliczką oraz przedpłatą !

Zaliczka to pewna część sumy pieniężnej, wpłacana przed faktyczną realizacją, celem dostarczenia określonego towaru lub usługi. Natomiast przedpłata to określona suma pieniędzy, której wpłata ma na celu zagwarantowanie nabywcy, otrzymanie konkretnego towaru lub usługi w wyznaczonym terminie. Zapłata za kartę nie stanowi więc zaliczki lub przedpłaty, ponieważ nie określa ona dokładnie rodzaju, ceny lub ilości. Nie jest to też zapłata z góry za towar lub usługę.
więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowejwww.doradztwo-podatkowe.net.pl
Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

piątek, 23 grudnia 2016

Darowizna środków pieniężnych w najbliższej rodzinie

 

Zapewne zastanawialiście się Państwo, czy otrzymanie darowizny, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Otóż podatek jest, ale są występują również sytuacje, że nie trzeba go płacić. Przywilej ten dotyczy tylko najbliższej rodziny.

W przepisach podatkowych wyodrębniono 3 grupy podatkowe:

Do grupy I należą najbliżsi krewni: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym i macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć i synowa. Podatek zapłacimy po przekroczeniu kwoty w wysokości 9 637 zł.

Grupa II obejmuje zstępnych rodzeństwa (dzieci siostry), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (mąż wnuczki). Podatek zapłacimy po przekroczeniu kwoty 7 276 zł.

Do grupy III zalicza się inne osoby, nieuwzględnione w pozostałych grupach. Podatek zapłacimy po przekroczeniu kwoty 4 902 zł

W przypadku najbliższych członków rodziny, wyróżnić można też tzw. „zerową grupę podatkową”. Osoby te mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w grupie zerowej znajdują się osoby wymienione w I grupie podatkowej, z wyjątkiem zięcia, synowej oraz teściów.


Sposoby przekazania darowizny


Darowizna może być przekazana na podstawie aktu notarialnego albo umowy. W pierwszym przypadku, to notariusz dokonuje niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem do urzędu skarbowego.

Natomiast umowa staje się ważna, po przekazaniu kwoty pieniężnej obdarowanemu na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty, tak aby można było udokumentować fakt jej wykonania.


Niezbędne formalności

Płatnikiem podatku jest osoba obdarowana, dlatego jej obowiązkiem jest złożenie  formularza SD-Z2 wraz z dowodem otrzymania środków pieniężnym we właściwym Urzędzie Skarbowym, w terminie 6 miesięcy liczony od dnia nabycia darowizny.

Kiedy nie trzeba zawiadamiać Urzędu Skarbowego ?

Zwolnienie z obowiązku zawiadomienia Urzędu Skarbowego następuje, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9 637 zł

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

czwartek, 22 grudnia 2016

Zmiany, zmiany c.d.


Chcąc, czy nie chcąc musiałem dzisiaj dodać wpis, bowiem jedna z moich koleżanek powiedziała, że wszystkich Was oszukałem, bowiem nie było dalszego ciągu ostatniego wpisu...


Muszę stwierdzić, że ma racje, ale mam usprawiedliwienie!

Uwierzcie mi, że ostatni natłok spraw zawodowych niestety nie pozwolił mi znaleźć chwili wolnego czasu, aby dodać wpis na bloga.

Muszę przyznać, że ta końcówka roku jest szalona:-)

Ale wróćmy do naszych spraw.... W ostatnim wpisie chciałem jeszcze dodać jak to jest z tymi wyłudzeniami w VAT.

Otóż trzeba przyznać, że ostatnimi czasy bardzo często słyszy się w telewizji, czy radiu, że jakaś zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła VAT na kwotę kilku milionów złotych....

Zadajmy, więc sobie pytanie, kto do tego dopuścił? Odpowiedź jest bardzo prosta - pracownicy urzędy skarbowego, ponieważ jeszcze do niedawna było jeszcze  tak, że takim przestępcom podatkowym organy podatkowe bez problemu zwracały VAT (nie dokonywały żadnej weryfikacji w tym zakresie). Oczywiście w ostatnim czasie zmieniło się to podejście, nie mniej jednak problem dostrzegam nie w zorganizowanych grupach przestępczych (chociaż w nich też) ale w działaniach organów podatkowych.

Prawda jest taka: wyłudzaczom zwracają VAT bez problemu, a uczciwym przedsiębiorcom jak np. wystąpią o zwrot VAT w wysokości 500 zł robią problemy!


Czyż nie jest tak?Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12751

niedziela, 18 grudnia 2016

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany


Muszę się przyznać, że w ostatnim czasie zabrałem się za analizę zmian, jakie nadchodzą z początkiem nowego roku w podatkach .... i powiem Wam jedno - takiej ilości "nowości" jeszcze nie było, szczególnie jeżeli chodzi o VAT.

Najbardziej podoba mi się przepis odpowiedzialności za rejestrację podatnika VAT... 

Trzeba przyznać jedno, że nasz ustawodawca za wszelką cenę próbuje uszczelnić system podatkowy. Tylko, że niestety nic to nie da!


Oszuści podatkowi (szczególnie wyłudzacze VAT-u) zawsze znajdą nowy sektor usług, czy towarów, w którym będzie można dokonać kolejnego wyłudzenia podatku. Ponadto drogi ustawodawco nie tędy droga, ponieważ to "uszczelnianie systemu" odbije się tylko i wyłącznie na zwykłych - szarych przedsiębiorcach.

 

Jutro c.d. w tym temacie


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

niedziela, 11 grudnia 2016

Doradca Podatkowy


Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?


Tak sobie myślę, że mimo wszystko wśród naszego społeczeństwa cały czas jest znikoma rozpoznawalność zawodu doradcy podatkowego. Co więcej ludzie nie wiedzą, że w problemach podatkowych powinni zwracać się właśnie do doradców podatkowych, a nie do adwokatów, czy radców prawnych. 

W związku z powyższym postanowiłem w dużym skrócie przygotować kilka podstawowych informacji o zawodzie doradcy podatkowego. Mam nadzieje, że chociaż kilku osobom, którzy czytają mojego bloga uświadomie (chociaż w części) jak istotny jest to zawód.

Doradca podatkowy należy do zawodów zaufania publicznego, który powołany został ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Osoba, która wykonuje zawód doradcy podatkowego poza spełnieniem podstawowego warunku jakim jest wykształcenie wyższe posiada szeroką wiedzę specjalistyczną oraz doświadczenie z różnych dziedzin prawa.

Z uwagi na fakt, iż obowiązkiem każdego doradcy podatkowego jest stałe pogłębianie swojej wiedzy oraz podnoszenie kwalifikacji, każda osoba korzystająca z usług doradcy podatkowego ma pewność, że uzyska pomoc opartą na aktualnych przepisach prawa.

Doradca podatkowy pomaga każdej osobie odnaleźć się w całym szeregu zawiłych i wciąż zmieniających się przepisach podatkowych. Dodatkowo w przypadku firm, konsultacje z doradcą podatkowym pozwalają na efektywny rozwój i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu.

Zakres usług doradcy podatkowego - w bardzo dużym skrócie obejmuje m.in.:

  • przygotowywanie deklaracji i zeznań podatkowych lub świadczenie pomocy w tej kwestii
  • udzielanie porad, wyjaśnień w związku z obowiązkiem podatkowym lub prowadzenie rozliczeń innych niż podatki
  • reprezentowanie osób korzystających z usług przed organami podatkowymi oraz przed Sądami Administracyjnymi
  • pomoc w ramach korzystania z funduszy unijnych


Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752czwartek, 8 grudnia 2016

Sposób na optymalizację kosztów przez pracodawcę

Akcje fantomowe...Przyznam się Państwu, że inspiracją do tego wpisu było jedno z ostatnich spotkań z moim klientem. 
Czy słyszał ktoś z Państwa kiedykolwiek o takim pojęciu jak"wirtualne akcje dla pracowników lub akcje fantomowe"?

Otóż w dużych firmach, szczególnie dla wysokiego szczebla kadry menadżerskiej, jest tak, że pracownicy Ci otrzymują szczególnego rodzaju akcje, o których wspomniałem na początku. 

Akcje fantomowe są rodzajem instrumentów finansowych, czyli krótko mówiąc umowy pomiędzy pracownikiem, a właścicielem zakładu pracy, na podstawie której pracownik otrzymuje dane aktywo, a pracodawca zobowiązanie finansowe. 

Mechanizm działania akcje fantomowych polega na tym, że przedsiębiorstwo może w części pokryć wynagrodzenie danego pracownika, wydając mu pakiet wirtualnych akcji, uprawniających go do pobierana w przyszłości określonej wypłaty. 

Co ciekawe, akcje fantomowe nie są czymś w rodzaju "pakietu właścicielskiego", a jedynie prawe do podjęcia środków pieniężnych po spełnieniu z góry ustalonego warunku w zawartej umowie między pracownikiem, a pracodawcą, poza stosunkiem pracy. Tym ustalonym warunkiem jest najczęściej jakiś wskaźnik ekonomiczny lub też określony wynik finansowy. 

Cała optymalizacja podatkowa polega na tym, że wypłata wynagrodzenia z akcji fantomowych nie podlega oskładkowaniu ZUS, a także nie jest objęta skalą podatkową (18% lub 32%). Wypłaty z akcji fantomowych opodatkowane są jako przychody z kapitałów pieniężnych, wg stawki 19%.  Dodatkowo, co jest chyba najważniejsze, przychód z nich powstaje dopiero w momencie ich realizacji, co skutkuje rzeczywistym odroczeniem podatku.

Jest to o tyle istotne, że w praktyce może się okazać, iż gdybyśmy otrzymywali normalne - standardowe wynagrodzenie, w którymś momencie weszli byśmy na wyższy prób podatku - 32%, podczas gdy z realizacji akcji fantomowych zapłacimy jedynie 19% podatku. 


Patrząc na to wszystko z perspektywy czasu trzeba przyznać, że pomysłów i koncepcji optymalizacji wynagrodzeń pracowników jest nieskończenie wiele :)


Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752www.doradztwo-podatkowe.net.pl

wtorek, 6 grudnia 2016

Co z tymi pożyczkami ...


Pożyczka, a podatek od czynności cywilnoprawnych


Z moich zawodowych obserwacji wynika, że coraz częściej pożyczamy środki pieniężne od najbliższej rodziny i znajomych, albo sami jesteśmy pożyczkodawcami. Wielu z nas niestety nie wie, że w niektórych sytuacjach trzeba  zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym chciałbym przypomnieć, iż kwestię podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pożyczek pieniężnych reguluje przede wszystkim art. 1 ustawy z  dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Co do zasady podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku pożyczki wynosi 2% wartości pożyczki, a obowiązek jego zapłaty ciąży na biorącym pożyczkę.

Co ciekawe istnieje również kilka zwolnień m. in. w przypadku pożyczki środków pieniężnych w grupie najbliższej rodziny - wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, ojczyma i macochy.Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy12752

niedziela, 4 grudnia 2016

Po co ten blog

W związku z utworzeniem przeze mnie bloga, postanowiłem, iż pierwszy wpis będzie o tym po co właściwie jest ten blog.

Otóż wpisy na blogu będą o podatkach, a dokładniej pisząc o tym jak to wszystko wygląda w praktyce ze strony doradcy podatkowego. Będę starał się przekazywać informacje istotne oraz bardzo ciekawe, a przede wszystkim  co widzę i dostrzegam podczas mojej pracy.

Dużo można byłoby pisać skąd się wziął właściwie ten pomysł, ale .... można stwierdzić, że z wielkiego zamiłowania przeze mnie tematyki doradztwa podatkowego oraz szeroko rozumianych podatków.

Uwierzcie, że podatki też potrafią być fascynujące. A jak bardzo będziecie się przekonywać o tym, czytając moje wpisy.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752
www.doradztwo-podatkowe.net.pl