niedziela, 19 lutego 2017

Zakup mieszkania jako jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej


 

Z praktyki naszej Kancelarii można zaobserować, że coraz częściej osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na zakup nieruchomości oraz przeznaczenie jej na najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Trzeba jednoznacznie wskazać, że w większości przypadków jest to jeden ze sposobów optymalizacji zobowiązań podatkowych w firmie, bowiem przy skorzystaniu z profesjonalnej obsługi prawno - podatkowej można na tym wiele zyskać! Istnieje wiele mechanizmów, które pozwalają na przyspieszoną amortyzację zakupionej nieruchomości, czego efektem jest możłiwość skrócenia okresu amortyzacji, nawet do lat 10!

Jako przykład można wskazać zakup nieruchomości na kwotę 200.000 - przy odpowiedniej optymalizacji amortyzacja może trwać 10 lat, co oznacza, że co roku koszty uzyskania przychodu mogą zostać zwiększonę o kwotę 20.000 zł.

Podkreślić również należy, że istnieją także inne możliwości "powiększania" kosztów uzyskania przychodów przy zakupie nieruchomości, niemniej jednak każdy przypadek wymaga osobnej analizy.

 
Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752 

wtorek, 7 lutego 2017

W jaki sposób rozliczać dochody z zagranicy?

Wiele osób w poszukiwaniu pracy opuszcza terytorium Polski. Nie ulega wątpliwości, że osoby, które przebywają na stałe za granicą są zobowiązane płacić podatki na zasadach określonych w danym państwie. Odmienną kwestią jest praca za granicą tylko przez określony czas. W tym miejscu rodzi sią szereg wątpliwości, gdyż przepisy w tej kwestii są zróżnicowane.

W większości przypadków jesteśmy zobligowani do zastosowania metody wyłączenie z progresją. Polega ona na tym, że państwo rezygnacji zastrzega sobie prawo do uwzględniania wysokości dochodów zagranicznych dla potrzeb ustalenia stawki podatkowej. 

Jeżeli umowa o unikaniu podwójego opodatkowania przewiduje tą metodę to, kwota którą uzyskamy z pracy za granicą będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy podatkowej w Polsce.
Wspomniana metoda “wyłączenie z progresją” zapisana została w umowach m.in. z Albanią, Austrią, Chinami, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Republiką Południowej Afryki, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Tunezją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną, a także Włochami.

Inna metoda dzięki której jesteśmy w stanie obliczyć należny podatek od dochodów, które uzyskaliśmy poza granicami Polski zwana jest “metodą proporcjonalnego odliczenia”. W tym przypadku dochody uzyskane za granicą doliczamy do tych które pochodzą z kraju. Wówczas od kwoty, którą otrzymamy możemy obliczyć kwotę zobowiązania podatkowego stosując skalę podatkową. Kwotę, którą jesteśmy zobligowani oddać polskiego fiskusowi pozyskamy gdy od podatku należnego w Polsce odliczymy ten zapłacony za granicą, który proporcjonalnie przypada na kwotę dochodów zagranicznych.
Wyżej nadmienioną metodę stosujemy do dochodów, które uzyskaliśmy w Belgii, Holandii, Islandii, Kazachstanie, Rosji, USA, a także do dochodów, które otrzymaliśmy w krajach, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Należy pamiętać, że osoby otrzymujące dochody w państwach z którymi Polska podpisała umowę o stosowaniu “metody wyłączenia z progresją” są zobligowani do złożenia deklaracji podatkowej w kraju gdy dochody osiągnęli także w Polsce bądź rozliczają się wspólnie z małżonkiem.. Gdy mamy do czynienia z “metodą proporcjonalnego odliczania” podatnik musi rozliczać sie w Polsce nawet gdy nie osiągnął tutaj żadnego wynagrodzenia. W przyadku metody wyłączenia z progresją w sytuacji gdy nie uzyskaliśmy dochodów z terytorium Polski zeznania nie musimy składać
Ważne jest, że obowiązek podatkowy dotyczy osób, które przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni lub mają tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752


niedziela, 5 lutego 2017

Pamiętacie, że od 1 stycznia 2017 r. co do zasady wszystkie deklaracje VAT należy wysyłać tylko drogą elektroniczną?

Co do zasady deklaracje które należy wysyłać elektronicznie do urzędu skarbowego to:


- VAT-7

- VAT-7K

- VAT-7D

- informacja podsumowująca bądź jej korekta w obrocie krajowym (VAT-27)

- informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK)

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

czwartek, 26 stycznia 2017

Zmiana kwoty uprawniającej do zwolnienia w VAT


Przypominam, iż od 1 stycznia 2017 r. w związku z licznymi zmianami w ustawie o VAT nastąpiło podniesienie limitu uprawniającego do zwolnienia w Vat – ze 150.000 zł na 200.000. zł.

Dodatkowo dotyczy to również osób, które rozpoczynają działaność gospodarczą. Niemniej jednak należy pamiętać, iż wartość limitu jest proporcjonalna do liczby dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

piątek, 13 stycznia 2017

Najem c.d.

W pierwszej kolejności chciałbym wspomnieć o obowiązkach w podatku dochodowym w przypadku najmu nieruchomości.

Otóż jeżeli chodzi o najem prywatny (nie związany z działalnością gospodarczą) to możemy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych (18%-32%) lub też opodatkowanie w formie ryczałtu (8,5% od uzyskiwanego przychodu).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na tym, że oprócz uzyskiwanego przychodu, w celu ustalenia podstawy opodatkowania musi wziąć również pod uwagę wszelkiego rodzaju koszty związane z wynajmowaniem nieruchomości (np. opłaty za media, czy podatek od nieruchomości). Dodatkowo mamy również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości. 

Co do zasady stawka amortyzacyjna wynosi 1,5%. W przypadku zaś np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - 2,5%. Dodatkowo istnieje również możliwość w niektórych sytuacjach podwyższenia amortyzacji do 10%.

Odnosząc się natomiast do ryczałtu, wspomnę tylko, że w tej formie opodatkowania brak jest możliwości uwzględniania jakichkolwiek kosztów (w tym amortyzacji). Od uzyskanego przychodu płacimy podatek zryczałtowany w wysokości 8,5%.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

wtorek, 10 stycznia 2017

Najem mieszkań

Z moich obserwacji wynika, że coraz częściej decydujemy się na zakup nieruchomości (np. mieszkania), po to aby ulokować posiadane oszczędności. Zazwyczaj po zakupie nieruchomości decydujemy się na wynajem.

 I w tym momencie zaczynają się nasze obowiązki podatkowe, bowiem musimy pamietać o podatku dochodowym, a w skrajnych przypadkach o podatku VAT!

Ale o tym w następnych wpisach.


Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752