niedziela, 19 lutego 2017

Zakup mieszkania jako jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej


 

Z praktyki naszej Kancelarii można zaobserować, że coraz częściej osoby prowadzące działalność gospodarczą decydują się na zakup nieruchomości oraz przeznaczenie jej na najem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Trzeba jednoznacznie wskazać, że w większości przypadków jest to jeden ze sposobów optymalizacji zobowiązań podatkowych w firmie, bowiem przy skorzystaniu z profesjonalnej obsługi prawno - podatkowej można na tym wiele zyskać! Istnieje wiele mechanizmów, które pozwalają na przyspieszoną amortyzację zakupionej nieruchomości, czego efektem jest możłiwość skrócenia okresu amortyzacji, nawet do lat 10!

Jako przykład można wskazać zakup nieruchomości na kwotę 200.000 - przy odpowiedniej optymalizacji amortyzacja może trwać 10 lat, co oznacza, że co roku koszty uzyskania przychodu mogą zostać zwiększonę o kwotę 20.000 zł.

Podkreślić również należy, że istnieją także inne możliwości "powiększania" kosztów uzyskania przychodów przy zakupie nieruchomości, niemniej jednak każdy przypadek wymaga osobnej analizy.

 
Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz