środa, 28 grudnia 2016

Co z tymi kartami podarunkowymi?

Jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami, to na pewno zastanawiacie się, czy sprzedaż kart podarunkowych podlega opodatkowaniu? Czas rozwiać te wątpliwości…

W pierwszej kolejności należy określić kiedy, według ustawy o podatku od towarów i usług, naliczany będzie podatek. 

Karta podarunkowa sama w sobie nie jest towarem ani usługą, a jedynie dokumentem, za który możemy je nabyć. Wydanie takiej karty, która zastępuje środki pieniężne, wiąże się z dokonaniem wpłaty pewnej kwoty pieniężnej przez klienta. Czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż na tym etapie klient nie uzyskuje jeszcze żadnego towaru lub usługi. Dopiero faktyczna realizacja usługi bądź dostawa towaru na rzecz posiadacza karty podarunkowej, nakłada obowiązek podatkowy, realizowany na zasadach ogólnych według stawek właściwych dla danego towaru.

Jak wynika z powyższej zasady, także niewykorzystanie karty (bonu lub vouchera) nie będzie ponosić za sobą żadnych obciążeń związanych z podatkiem VAT.

Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, będzie on naliczany tylko w przypadku uzyskania przychodu, w sytuacji gdy sprzedawca wyda towar lub zrealizuje usługę w ramach np. bonu podarunkowego. Warto zaznaczyć, że sama sprzedaż karty nie powoduje obowiązku podatkowego. Gdy upłynie termin karty podarunkowej, nastąpi konieczność wykazania przychodu, który będzie wynosił sumę niewykorzystanych środków.

Nie można mylić zapłaty z zaliczką oraz przedpłatą !

Zaliczka to pewna część sumy pieniężnej, wpłacana przed faktyczną realizacją, celem dostarczenia określonego towaru lub usługi. Natomiast przedpłata to określona suma pieniędzy, której wpłata ma na celu zagwarantowanie nabywcy, otrzymanie konkretnego towaru lub usługi w wyznaczonym terminie. Zapłata za kartę nie stanowi więc zaliczki lub przedpłaty, ponieważ nie określa ona dokładnie rodzaju, ceny lub ilości. Nie jest to też zapłata z góry za towar lub usługę.
więcej informacji w tym zakresie znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowejwww.doradztwo-podatkowe.net.pl
Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz